Mediu înconjurător

Mediu înconjurător

Scenariul global: creșterea avertizărilor la nivel global


Creșterea concentrațiilor de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera este considerată unul dintre principalii factori care determină încălzirea globală.

Temperatura medie a planetei noastre a crescut cu peste 0,8°C în ultimul secol, implicând anumite schimbări climatice și consecințe. S-a estimat că temperatura globală ar putea crește cu + 1,1°C până la + 6,4°C până în 2100.

Scenariul global: principalele surse de emisie de CO2

În Fig. 2 sunt indicate sursele de CO2 din Italia. Așa cum se poate deduce din grafic, sectorul energiei, al transporturilor și cel civil (rezidențial, terțiar, etc.) sunt printre principalele surse de emisii de CO2. În special, sectorul civil reprezintă 20% din cantitatea totală de CO2 emisă. În condițiile în care foarte mulți oameni își petrec timpul acasă sau la locul de muncă, nu este surprinzător faptul că un impact atât de ridicat îl au clădirile. În cadrul clădirilor, energia consumată pentru aerul condiționat (vara și iarna) și pentru producerea de apă caldă reprezintă cel mai mare procent de energie primară totală consumată. În condițiile acestui scenariu global, este posibil să se deducă existența unui potențial deosebit de a reduce energia utilizată prin clădiri și locuințe mai eficiente, folosind sisteme performante de aer conditionat și de producere a apei calde. Mitsubishi Electric se mândrește cu deținerea unui rol fundamental în acest sector, oferind soluțiile de încălzire din seria ECODAN®.

Scenariul italian: directiva SER

Pentru a face față problemelor referitoare la încălzirea globală, la nivel European s-a emis directiva SER (Surse de Energie Regenerabile), care stabilește obiectivele de producere a energiei din surse regenerabile pe care fiecare stat membru trebuie să le atingă până în 2020. Pentru Italia, această cotă se ridică la 17% din consumul final brut de energie. Pentru a respecta aceste cerințe, s-a emis Decretul Lege (nr. 28/2011.), care prevede introducerea următoarelor limite cu privire la clădirile noi sau la proiectele importante de restructurare: sistemele de producere a energiei termice trebuie să asigure o acoperire de 50%, prin resurse regenerabile, a consumurilor prevăzute pentru apă caldă menajeră și următoarele procente în ceea ce privește suma consumurilor prevăzute pentru apă caldă menajeră, încălzire și răcire:

  • a) 20% în cazul în care cererea de autorizație de construcție corespunzătoare este prezentată între 31 mai 2012 și 31 decembrie 2013;
  • b) 35% % în cazul în care cererea de autorizație de construcție corespunzătoare este prezentată între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2016;
  • c) 50% % în cazul în care cererea de autorizație de construcție corespunzătoare este prezentată după 1 ianuarie 2017.

Angajament constant în domeniul cercetării și al dezvoltării

În ultimii ani, nevoia de a fi mai conștienți în ceea ce privește consumul de energie și mai responsabili față de mediul înconjurător a devenit mai importantă pentru noi toți. În calitate de producător lider de sisteme de aer condiționat, Mitsubishi Electric este implicată în mod constant în cercetarea și dezvoltarea de noi produse pentru a satisface și depăși cererea de pe piață, în continuă creștere în ceea ce privește eficiența, economia de energie și reducerea consumurilor. Din acest motiv, Mitsubishi Electric se mândrește cu posibilitatea de a oferi, printre soluțiile sale, cele mai bune soluții inovatoare disponibile pe piață în ceea ce privește aerul condiționat, sistemul de încălzire, producția și controlul de apă caldă pentru sectoarele terțiar, comercial și rezidențial, numite Ecodan.